مراحل انجام تست

  1. آدرس http://webinar.iut.ac.ir را برای اساتید راه دور خود ارسال کنید.

  2. از اساتید راه دور خود بخواهید با ورود به بخش "وب کنفرانس" فیلم آموزشی تنظیمات را مشاهده کنند و مطابق آن تنظیمات لازم را انجام دهند.

  3. شما نیز با ورود به بخش "وب کنفرانس" تنظیمات لازم را انجام دهید.

  4. زمانی را با اساتید راه دور خود مشخص نمایید و با ورود به بخش "محیط آزمایشی" و خواندن راهنماهای این محیط (آموزش فعال کردن صدا و وبکم) از برقراری اتصال اطمینان حاصل نمایید. (حتما تصویر اساتید راه دور را مشاهده کنید و صدای آن ها را به خوبی بشنوید و اساتید را ه دور نیز تصویر شما را مشاهده کنند و صدای شما را بخوبی بشنوند)

  5. در صورتی که تست اتصال به خوبی برگزار شد از طریق تلفن 33915323(031) اطلاع فرمایید.

  6. در صورتی که در تست اتصال مشکلی وجود داشت با مراجعه به مرکز و پرکردن فرم درخواست رفع مشکل و  تعیین زمانی با اساتید راه دور خود نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید. (توجه: تست اتصال با اساتید راه دور خود در محیط آزمایشی را بگونه ای انجام دهید تا در صورتی که مشکل در اتصال وجود داشت حداقل 2 روز اداری قبل از کنفرانس زمان وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام نمود)

  7. از اساتید راه دور خود بخواهید در روز کنفرانس 15 دقیقه قبل از شروع وارد شوند و بجای محیط آزمایشی در بخش انتخاب محل کنفرانس "آموزش الکترونیکی و آزاد" را انتخاب کنند.

  8. پیشنهاد می شود قبل از انجام تست با اساتید راه دور خود ابتدا با شخص دیگری بعد از انجام تنظیمات لازم وارد محیط آزمایشی شده و تست اتصال را انجام دهید تا در موقع تست با اساتید راه دور خود، با تسلط بیشتر بتوانید اساتید راه دور خود را راهنمایی نمایید.

  9. پیشنهاد می شود تمامی فایل های راهنما (pdf) در سایت را قبل از انجام تست مطالعه نمایید.


آخرین تغییر: شنبه، 2 فوریه 2019، 3:23