سامانه جايگزين

در صورتيكه در سامانه اصلي كنفرانس ديگري وجود داشته باشد و يا آن سامانه در حال حاضر در دسترس نباشد مسئول برگزاري كنفرانس با شما هماهنگي نموده و از طريق اين سامانه، كنفرانس برگزار مي گردد.

آخرین تغییر: شنبه، 16 آبان 1394، 9:44 صبح